ÖZDENETİM VE İŞBÖLÜMÜ

TADYA Özdenetim Genel İlkeleri

1. Yılda en az iki kere olmak üzere, koordinatörler özdenetim başlatma çağrısı yaparlar. 

2. TADYA üreticileri toplantısında denetim ekipleri belirlenir. Her üretici için, biri koordinatör olan ve en az iki kişiden oluşan denetim ekipleri oluşturulur. 

3. Ziyaretten önce bu sayfadaki özdenetim kılavuzundan, üreticilerin mevcut ürün listelerinden ve özdenetim rapor formundan birer çıktı alınır.

4. Denetim ekibi üretim alanlarını ziyaret ederek stok tespiti yapar, ürünlerin ve üretim şartlarının TADYA ölçütlerine uygun olup olmadığına bakar ve bunları yazıya geçirir.

5. Ziyaret sadece denetim için değil, karşılıklı öğrenme ve destek amacıyla gerçekleştirilir.

6. Denetim yapılan üretici bütün üretim alanlarını ve ürünleri incelemeye açar. Denetim ekibin bütün sorularına tam ve açık şekilde cevap verir.

7. Ziyaretler ve görüşmelerde iki tarafın da yapıcı olması, destek ihtiyaçlarının da belirlenmesi gerekir.

8. Denetim ekibi, yaptığı araştırmaların sonuçlarını kısa özdenetim raporuna yazar, tarih atar ve imzalar. Belgeleri kordinatörlere teslim eder.

9. TADYA ilke veya ölçütlerine aykırı durumlar belirlenirse üreticinin uygun önlemlerin alması istenir, gerekirse cezai uygulamalar yapılır.

10. Özdenetim raporları ve sonuçları TADYA Web sitesinde yayınlanır.

Özdenetim Ekipleri için Kılavuz

Özdenetim ekiplerin dikkat edeceği temel hususlar:

1. Üreticinin listesinde yer alan ürünlerde kendi emeğinin olup olmadığı

2. Üretimde organik üretimde izin verilmeyen girdilerin ve ve yöntemlerin (endüstriyel yem, ot ve böcek ilaçları vs.) kullanılıp kullanılmadığı ve üretim süreçlerinin diğer TADYA ölçütlerine uygunluğu

3. İşlenmiş ürünlerde kullanılan girdilerin (buğday, un, yağ, süt, et, kıyma, yumurta, sebze ve meyveler vs.) kaynağı ve doğal üretim olup olmadıkları

4. Üretim yerlerinin temizliği, hijyen ve ambalaj konuları

5. Üreticinin herhangi bir konuda bilgi veya destek ihtiyacı olup olmadığı

Üretim kalemlerine göre cevap aranacak sorular:

SULAMASIZ ÜRETİM

 1. Buğday ve arpa gibi kışlık tahıllar için şu an doğal tarımla ekilmiş tarlalarınız var mı? Her birinden hangi mevkide, kaç dönüm?
 2. Baharda nohut, mercimek gibi susuz tarımla ekecekleriniz var mı? Hangi mevkide kaç dönüm?
 3. Sulamasız üretim için ihtiyaç duyduğunuz bir tohum veya kaynak var mı?

SULAMALI ÜRETİM

 1. Şu an bahçe, bostan ve seralarınızda ektiğiniz veya yetişmekte olan sebzeler var mı? Nerede, hangi çeşitler ve her biri ne kadar büyüklükte?
 2. Bu sezon sebze üretim planlarınız var mı? Nerede, ne kadarlık alanda üretmeyi planlıyorsunuz?  
 3. Sebze üretimi için elinizde hangi çeşitlerden ilaçsız tohum var? Size yetecekten fazlası var mı?
 4. Kendi fidelerinizi yapacak mısınız? Ne kadarlık bir alanda?
 5. Dışarıdan fide alacaksanız, ilaçsız tohumdan hibrit olmayan fide alacak yerler biliyor musunuz?
 6. Eksik olan tohum çeşitleri var mı?

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR

 1. Dana, inek ve buzağı sayıları nedir?
 2. Mera dışında kullanmak için hangi ek yemleriniz var?
 3. Yeterli yem stoğunuz var mı? 
 4. Arpa-buğday dışında yem ihtiyacınız var mı?

MEYVE AĞAÇLARI VE BAĞLAR

 1. Sizin veya yakınlarınızın eski çeşitlerden meyve ağaçlarınız var mı? Elma, armut, erik, kayısı-zerdali, karadut, kiraz, vişne vs. Özellikleri neler? Hangi mevkide hangi çeşitler var? Aşılı mı, çekirdekten yetişme mi?

TAVUK ve DİĞER KANATLILAR

 1. Yumurta tavuğu, et tavuğu ve diğer kanatlılar için sayılar ne kadar? Cinsleri nedir?
 2. Çoğaltmak için planlarınız var mı? 
 3. Hastalık ve parazitlere karşı nasıl önlem alıyorsunuz?
 4. Arpa ve buğday dışında yem konusunu nasıl çözüyorsunuz?
 5. Doğal tavuk yetiştirme konusunda bildiklerinizi diğer köylülere anlatmak ister misiniz?
 6. Tavuk başına kaç m2 kapalı alan, kaç m2 serbest gezinme alanı var? (Yumurta tavukları için 6 hayvana 1 metrekare kapalı alan ve hayvan başına 4 metrekare gezinti alanı, et tavukları için 10 hayvana 1 metrekare kapalı alan ve hayvan başına 4 metrekare gezinti alanı gerekir)

ARI KOVANLARI

 1. Canlı durumda kaç kovanınız var?
 2. Varroa ile mücadelede sistemik kimyasallar dışında yöntemler kullanıyor musuz? Bu yöntemleri diğer köylülere anlatmak ister misiniz? 

İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

 1. Güneş enerjili kurutma tezgahı veya kurutma tüneli ihtiyacınız var mı? Üreticilere toplu şekilde yaptırılması için zaman ayırabilir misiniz?
 2. Ürün işleme için başka ihtiyaçlarınız var mı?

Ürünler için üretim şartları ve ürün ölçütleri

Mevcut durumda TADA ürünleri için, DBB Ağı’nın tanımlamış olduğu agroekolojik üretim şartları ve ürün ölçütleri, ayrıca TADYA Web sitesinde yer alan ölçütlere uygunluk aranır. TADYA için ayrıntılı şart ve ölçütlerin belirlenmesi ve yazımı için çalışmalar devam etmektedir.

 

 

İŞBÖLÜMÜ (24 Ağustos 2023 itibariyle):

Koordinasyon ve sözcülük: Adnan Durmuş, Ayşe Yavuz ve Nursemin Duran

Görev tanımı: Toplantı planlamalarını ve çağrılarını yapar, toplantılarda kolaylaştırıcılık yapar ve kararları yazıya geçirir, konsensüsle karar alma süreçlerini yönetir, köy ve köy dışındaki TADYA etkinliklerini koordine eder, ihtiyaç oldukça işbölümü için görev ve yetki paylaşımı yapar, potansiyel çatışma durumları için önceden eyleme geçer, uzlaşmazlıklarda arabuluculuk yapar, ortak ilkelere uygun şekilde üyelik ve ceza süreçlerini yönetir. 3 ayda bir konsensüs ile seçilen 2 kişiden oluşur. Seçildiği zaman stok tespiti ve özdenetim sürecini başlatır ve 2 haftada tamamlanmasını sağlar.

Türeticilerle iletişim:

 • Telefon ve whatsapp: Koordinatörler (genel) ve Adnan Durmuş (siparişler ve ürünlerle ilgili)
 • E-posta iletişimi:  Mustafa Kemal Dalgögüsoğlu
 • Instagram ve FB mesajları: Hüseyin Araç

Muhasebe: Adnan Durmuş

Görev tanımı: Alıcı ödemelerinin takibi ve gerektiğinde hatırlatılması, eksik veya uygunsuz giden ürünlerin hesaplanarak ödemelerin güncellenmesi, türeticilerin ürünler ve ödemeyle ilgili telefonlarına ve whatsapp mesajlarına cevap verilmesi, whatsapp gruplarına yeni kişi eklemelerinin yapılması, dağıtım sorumlusunun, üreticilerin ve diğer sorumluların paylarının hesaplanması, ilgili ödemelerin yapılması, masrafların ve kasanın düzenli kaydının tutulması ve paylaşılması.

Çıktı işleri:  Nermin Uçak

Web sitesi yönetimi: Sofya Kurban ve Mustafa Kemal Dalgögüsoğlu

Tanıtımlar, duyurular, sipariş formları ve teslim listeleri: Mustafa Kemal Dalgögüsoğlu, Sofya Kurban

Görev tanımı: Sipariş formlarının üreticilerle birlikte güncellenmesi, formun oluşturulması, duyuruların yapılması, sipariş sürecinin takibi, biten ürünlerin çıkarılması, teslim listelerinin oluşturularak üreticilere gönderilmesi.

Kolileme: Bütün üreticiler

Kolilemede paket denetimi: Hüseyin Dilek

Görev tanımı: Kolilere giren ürünlerin uygunluk denetiminin yapılması, gerekirse not sayfası eklenmesinin sağlanması

Dağıtım ve yüz yüze iletişim: Hüseyin Dilek

Görev tanımı: Kolilerin sipariş sahiplerine ulaştırılması, kapıda ödemelerin alınması, ödeme şeklinin not edilmesi, türeticilerden geribildirimlerin alınması, TADYA koordinatörlerine iletilmesi