Önemli bağlantılar ve işbölümü

TADYA ortak çalışma ilkeleri: https://tahtaciorencik.org/ilkeler/

TADYA üretim ölçütleri: https://tahtaciorencik.org/olcutler/

Güncel ürün listesi ve köyden satış fiyatları: TIKLAYIN

Ankara eve teslim sipariş kontrol sayfası: TIKLAYIN

Geri bildirim formu: https://tahtaciorencik.org/geri-bildirim-formu/

İŞBÖLÜMÜ – 9 Eylül 2022 itibariyle:

Koordinasyon ve sözcülük: Oğuz Aygün ve Nursemin Duran

Görev tanımı: Toplantı planlamalarını ve çağrılarını yapar, toplantılarda kolaylaştırıcılık yapar ve kararları yazıya geçirir, konsensüsle karar alma süreçlerini yönetir, köy ve köy dışındaki TADYA etkinliklerini koordine eder, ihtiyaç oldukça işbölümü için görev ve yetki paylaşımı yapar, potansiyel çatışma durumları için önceden eyleme geçer, uzlaşmazlıklarda arabuluculuk yapar, ortak ilkelere uygun şekilde üyelik ve ceza süreçlerini yönetir. 3 ayda bir konsensüs ile seçilen 2 kişiden oluşur. Seçildiği zaman stok tespiti ve özdenetim sürecini başlatır ve 2 haftada tamamlanmasını sağlar.

Türeticilerle iletişim:

  • Telefon ve whatsapp: Koordinatörler (genel) ve Adnan Durmuş (siparişler ve ürünlerle ilgili)
  • E-posta iletişimi: Hüseyin Araç, Ceyhan Temürcü
  • Instagram ve FB mesajları: Hüseyin Araç

Muhasebe: Adnan Durmuş, yardımcı: Ceyhan Temürcü

Görev tanımı: Alıcı ödemelerinin takibi ve gerektiğinde hatırlatılması, eksik veya uygunsuz giden ürünlerin hesaplanarak ödemelerin güncellenmesi, türeticilerin ürünler ve ödemeyle ilgili telefonlarına ve whatsapp mesajlarına cevap verilmesi, whatsapp gruplarına yeni kişi eklemelerinin yapılması, dağıtım sorumlusunun, üreticilerin ve diğer sorumluların paylarının hesaplanması, ilgili ödemelerin yapılması, masrafların ve kasanın düzenli kaydının tutulması ve paylaşılması.

Çıktı işleri: Nermin Uçak

Web sitesi yönetimi: Ceyhan Temürcü, Hüseyin Araç, Nihal Poyraz Temürcü

Tanıtım ve duyurular:

  • İçerik oluşturma: Ceyhan Temürcü
  • Web sayfaları: Ceyhan Temürcü
  • E-posta listeleri: Ceyhan Temürcü
  • Facebook: Ceyhan Temürcü
  • Instagram: Hüseyin Araç
  • Whatapp: Ceyhan Temürcü, Hüseyi Araç, Nihal Poyraz Temürcü

Sipariş formları ve teslim listeleri: Ceyhan Temürcü

Görev tanımı: Sipariş formlarının üreticilerle birlikte güncellenmesi, formun oluşturulması, duyuruların yapılması, sipariş sürecinin takibi, biten ürünlerin çıkarılması, teslim listelerinin oluşturularak üreticilere gönderilmesi.

Kolileme: Bütün üreticiler

Kolilemede paket denetimi: Hüseyin Araç

Görev tanımı: Kolilere giren ürünlerin uygunluk denetiminin yapılması, gerekirse not sayfası eklenmesinin sağlanması

Dağıtım ve yüz yüze iletişim: Hüseyin Dilek

Görev tanımı: Kolilerin sipariş sahiplerine ulaştırılması, kapıda ödemelerin alınması, ödeme şeklinin not edilmesi, türeticilerden geribildirimlerin alınması, TADYA koordinatörlerine iletilmesi