Ölçüt ve ilkelerimiz

Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi, Ankara’daki Doğal Besin, Bilinçli Beslenme (DBB) grubunun üreticilerinden biridir. Bu grup, doğal yöntemlerle üretilen sağlıklı besinlere aracısız şekilde ulaşmak isteyen bireylerden oluşur. Şu anda 2500 kadar üyesi vardır.

TADYA üreticileri alıcılara yalnızca doğa-dostu ürünler sunmayı taahhüt eder. “Doğa-dostu ürün” tanımında DBB grubunun agroekolojik üretim ölçütlerini temel alır: Üretim sürecinin hiçbir aşamasında sistemik kimyasal maddeler (zirai ilaçlar, ziraat gübresi, hormonlar, katkılar vs.) kullanılmaz, bunun da ötesinde doğaya ve insan sağlığına saygılı üretim yöntemleri teşvik edilir.

Organik ürün sertifikası koşul değildir. Temel esas tüketiciler ile üreticiler arasında bire bir temas, şeffaflık, izlenebilirlik ve karşılıklı güvene dayalı bir Katılımcı Güvence Sistemi oluşmasıdır. Alıcılar üreticilere doğrudan ulaşıp sorular sorabilir ve üretim alanlarına ziyaretlere gelebilirler.

Tarım ürünleri (bakliyat, sebze, meyve) için ölçütler

Üretimde:

 • Sistemik böcek zehirleri ve ot zehirleri kullanılmaz.
 • Suni gübre kullanılmaz.
 • Organik tarımda izin verilen sistemik olmayan kimyasallar (bazı kükürt ve bakır bazlı ilaçlar), kabu edilen ölçüyü geçmeden kullanılabilir.
 • Ev yapımı doğal ilaçlar kullanılabilir.
 • GDO ve hibrid tohumların ve ilaçlı (zehirli) tohumların kullanılması uygun değildir.
 • Fidelerin mümkün olduğunca atalık ve standart tohumlardan köyde üretilmesi ve sonraki sezonlar için yeniden tohum alınması beklenir. Zorunlu durumlarda standart tohumlardan üretilmiş fide siparişleri verilebilir.
 • Mümkün olduğunca karışık ekim (kardeş bitkiler), ayrıca toprağı koruyan ve geliştiren yöntemler (malçlama, kompost, toprağın minimum işlenmesi) teşvik edilir.
 • Üretim alanlarının çevresindeki bitki örtüsünün, çalı ve ağaçların korunmasına azami özen gösterilir.

Et, süt, süt ürünleri ve diğer hayvansal gıdalar için ölçütler

 • İnek ve danaların serbest yayılması ve doğal şekilde beslenmesi
 • Hayvanların kesinlikle endüstriyel yem yememesi. Takviye olarak sadece doğal tarımla yetiştirilmiş arpa, fiğ, ot ve benzeri doğal besinlerin verilmesi
 • Hormon iğnelerinin kesinlikle olmaması
 • Hayvanların kayıtlı ve veteriner kontrollü olması, temiz ortamlarda tutulması
 • Sütün tamamen katkısız olması
 • Sütün kokusuz ve süzülmüş olması
 • Tereyağının özlü olması ve yoğurt kalıntısı olmaması
 • Taze peynir yapımında sütün mutlaka, zararlı mikroorganizmaları yok edecek şekilde ısıtılması. Salamura peynirin tuzlu suda en az üç ay bekletilmesi
 • Peynirlerin yağ oranının alıcılara bildirilmesi (tam yağlı, orta yağlı, yağsız)
 • Yumurtanın serbest gezinen ve doğal yemlerle beslenen (fenni yem yemeyen) tavuklardan olması 
 • Arı kovanlarında sistemik kimyasallar içeren ilaçların kullanılmaması

İşlenmiş ürünler (tarhana, erişte, pekmez vs.) için ölçütler

Tarhana, erişte, ekmek, bazlama, pekmez, sirke, turşu, sebze kuruları gibi işlenmiş ürünlerde yer alan bütün girdilerin doğal olması gerekir. Örneğin bulgur için buğdayın, tarhana için buğday, domates ve biberin doğal veya organik tarımla (ilaçsız, zirai gübresiz) üretilmesi zorunludur. Unlu ürünlerde mümkün olduğunca, taş değirmende öğütülmüş tam buğday unu kullanılır. Doğal bir girdiye erişimin mümkün olmadığı bir durumda istisnai olarak konvansiyonel bir girdi kullanılmışsa, bu durum alıcılara bildirilir.

Doğadan toplama ile ilgili ölçütler

Doğadan toplanan ürünlerin her türlü kirlilikten (hava, su, toprak) uzak bölgelerden, sorumluluk ile, ve bitki veya hayvanların kendilerini yeniden üretmelerine engel olmayacak ve doğal döngülere zarar vermeyecek engel olmayacak şekilde toplanması.

TADYA KOLEKTİF ÇALIŞMA İLKELERİ

 1. TADYA’nın genel koordinasyonu ve destekçilerle iletişim sorumluluğu en az iki kişi tarafından yürütülür (TADYA koordinatörleri). Bu kişiler gerektikçe TADYA genel toplantılarında konsensüs ile yeniden belirlenir. 
 2. TADYA’nın özdenetim ve destek ziyaretlerinin koordinasyonu da en az iki kişi tarafından yapılır (TADYA özdenetim ekibi). Bu kişiler TADYA genel toplantılarında 4 haftalık dönemler için yeniden belirlenir.
 3. TADYA kararlarını konsensüs (katılımcıların tamamının rızası) yöntemiyle alır. Konuların ihtiyaç duyulduğu kadar konuşulması ve ortak kararlar için üreticilerin birbirini ikna etmeye çalışması esastır.
 4. Bütün TADYA üreticilerinin TADYA ortak tanıtım, dağıtım ve teslim işlerini kendi işleri olarak görmeleri, gerekli çalışmalara (kolileme, nakliye, hesaplar, ihtiyaçların temini…) katılmaları ve kolaylaştırmaları beklenir.
 5. Köyde yapılacak TADYA organizasyonlarına, uygun olan bütün TADYA üreticilerinin destek vermesi beklenir.
 6. TADYA destekçileri ve üreticileri, TADYA iletişim araçlarını ve Web sitesindeki anonim geribildirim kutusunu kullanarak TADYA koordinasyon ve özdenetim sorumlularına görüş, soru, öneri veya şikayetlerini iletirler.
 7. TADYA üreticileri, koordinatörlere, özdenetim ekibine, diğer TADYA üreticilerine ve destekçilerine üretim alanlarını açar ve ziyaretlerini kolaylaştırırlar.
 8. TADYA üreticileri, koordinatörlerin ve özdenetim ekibinin üretimle ilgili sorularını cevaplamakla yükümlüdür. Bu sorular ürün stokları, üretimde kullanılan girdiler veya üretim yöntemleriyle ilgili olabilir.
 9. TADYA özdenetim ekibi, üreticilere yaptığı ziyaretlerde ölçütlere uygun olmayan ürünler veya şartlar gözlemlerse, üretici ile karşılıklı mutabakat halinde bu durumları yazılı tutanağa geçirir.
 10. Bir TADYA üreticisi, diğer bir TADYA üreticisinin ilkelere aykırı davrandığına yönelik bir kuşku veya rahatsızlık içindeyse, öncelikle o kişiyle bire bir konuşup konuyu tam anlamaya ve çözmeye gayret eder. Sorunların açıklıkla ve uygun bir üslupla ifade edilmesi ve çözüme yönelik çaba gösterilmesi esastır.
 11. TADYA üreticileri hem destekçilerine karşı, hem de kendi aralarında şiddetsiz iletişim içinde olurlar. Dedikodu, iftira, tehdit, hakaret ve şiddet eylemleri TADYA ilkelerine aykırıdır.
 12. TADYA veya üreticileriyle ilgili rahatsızlıkları olduğunda bunu öncelikle, muhataplarıyla bire bir iletişimle çözmeye gayret ederler.
 13. TADYA üreticileri, birebir iletişimle çözüme kavuşturamadığı rahatsızlıklarını öncelikle özdenetim sorumlularına iletir veya toplantılarda uygun bir üslupla dile getirirler. Bu tür bildirimlerin en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Zamanında çözülmemiş durumlar için geriye dönük olarak işlem yapılamayacağı için, bunlar kolektifin ortak hatası olarak görülür.
 14. Sorunların yukarıdaki yollarla çözülmeye çalışılması yerine, kolektif içindeki veya dışındaki kişilerle şikayet şeklinde konuşulması TADYA ilkelerine uygun değildir.
 15. TADYA üreticilerinin TADYA toplantılarına alkollü halde katılmaları kabul edilmez.
 16. TADYA üretici toplantıları TADYA destekçilerinin katılımına açıktır.
 17. TADYA ortak ölçüt ve ilkelerine aykırı hareket ettiği belirlenen üreticilerin TADYA üyeliği 2 hafta boyunca askıya alınır ve gerektiğinde bu durum TADYA alıcılarına/destekçilerine ilan edilir. Bu süre sonunda gerekli önlemler alınmış ve sorun ortadan kalkmışsa TADYA üyeliği yeniden devam eder. Bu durum ikinci defa yaşanırsa bu süre 3 ay olarak belirlenir. Üçüncü kez ortaya çıkarsa ilgili üretici TADYA üyesi olmaktan çıkarılır.

TADYA ORTAK SATIŞ VE İLETİŞİM İLKELERİ

 1. TADYA Web sitesinde (www.tahtaciorencik.org) bütün TADYA üreticilerinin kısa tanıtımları, iletişim bilgileri ve varsa Web/sosyal medya sayfalarına bağlantılar bulunur. Bu Web sitesinde yer alan Blog içinde, yapılan çalışmalar ve gelişmelerle ilgili yazılar paylaşılabilir.
 2. TADYA ortak sipariş duyurularında her üreticinin iletişim bilgileri belirtilir.
 3. TADYA ortak sipariş listelerine her üretici kendi ürünlerini (üretiminde kendi emeği olan ürünleri) koyabilir. 
 4. TADYA üreticilerinin ortak kararıyla, TADYA sipariş listelerine, TADYA ölçütlerine uygun üretim yapan diğer köylülerin ürünleri konabilir. Bu durumda da mutlaka üreticinin ismi ve temas bilgisi de belirtilmelidir.
 5. TADYA e-posta adresinden (tadya.bilgi@gmail.com) yapılan bütün yazışmalar isteyen bütün TADYA üreticilerine yönlendirilir.
 6. TADYA ortak duyuru araçları TADYA e-posta listesi, TADYA Facebook sayfası, TADYA Facebook grubu, TADYA Instagram sayfası ve TADYA Duyurular Whatsapp gruplarıdır. Bu ortak iletişim araçlarında TADYA kolektifiyle ilgili genel tanıtım ve duyurular yapılır. Bu tanıtım ve sipariş duyurularında TADYA Web sitesine bağlantı verilir, ayrıca her üreticinin iletişim bilgileri ve varsa kendi Web/sosyal medya sayfaları belirtilir.
 7. TADYA e-posta listesi ve TADYA’nın kolektif olarak üye olduğu DBB Ağı’nın e-posta listesinde  TADYA’nın ortak tanıtım ve duyuruları yapılır. Ayrıca her üretici haftada bir kez, gerekli olduğunda en fazla 3 kez olmak üzere, kendi çalışmalarıyla ilgili paylaşım ve sipariş duyurularını yapabilir. DBB moderasyonunun karar ve taleplerine göre bu uygulamalar gözden geçirilebilir.
 8. Her üretici kendi Web sitesini, blogunu, sosyal medya sayfalarını ve e-posta iletişim listelerini oluşturabilir. Ancak Whatsapp ve benzeri (Telegram/Signal vs.) gruplarda destekçiler açısından iletişim yoğun olduğundan, her üreticinin ayrı bir Whatsapp grubu oluşturması uygun değildir.
 9. TADYA üreticileri, DBB ilke ve kurallarına uygun şekilde, ayrı duyuru ve teslimlerinde diğer köy üreticilerinin ve köy dışında, yakın çevrede yer alan üreticilerin ölçütlere uygun ürünlerini listelerine koyabilirler. Ancak her ürün kalemi için öncelikle Tahtacıörencik Köyü üretici ve ürünlerinin gözetilmesi, bunlara öncelik verilmesi beklenir. Bu şekilde sunulan her ürün için ana üreticinin adı ve iletişim bilgileri duyurularda mutlaka belirtilir.   
 10. TADYA üreticileri, DBB iletişim araçlarında veya kendi Web araçlarında/sayfalarında yapacakları duyurularda ‘TADYA Kolektifi’nden’ ifadesini kullanır, TADYA ortak kararlarına uyarlar. Ayrıca TADYA logosunu kullanır ve http://www.tahtaciorencik.org sitesine bağlantı verirler.
 11. Ürün fiyatları ve ortak satış masrafları için ayrılan pay TADYA üreticilerinin uzlaşmasıyla belirlenir. Eşdeğer ürünler için fiyatın aynı olmasına dikkat edilir.
 12. Köyde yerinden satışta ürün fiyatları adrese teslim fiyatlarına göre yüzde 20 oranında düşük olmalıdır.
 13. Köy üreticilerinden TADYA’ya katılmak isteyenler, üretimlerini açıklayan kısa bir metin ile başvuru yaparlar. 6 aylık bir izleme ve değerlendirme süresinin ardından, TADYA üreticilerinin konsensüsü ile kolektife katılabilirler. 

Ara karar (11 Nisan 2022): TADYA organizasyon ve özdenetim ilke ve uygulamalarının sağlıklı şekilde oturması açısından, yeni üretici başvuruları Aralık 2022 tarihinden itibaren alınabilecektir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s