KOLEKTİF ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

İşbirliği ve işbölümü

 1. TADYA’nın genel koordinasyonu ve destekçilerle iletişim sorumluluğu en az iki kişi tarafından yürütülür (TADYA koordinatörleri). Bu kişiler gerektikçe TADYA genel toplantılarında konsensüs ile yeniden belirlenir. 
 2. TADYA’nın özdenetim ve destek ziyaretleri en az iki kişi tarafından yapılır (TADYA özdenetim ekipleri). Bu kişiler TADYA genel toplantılarında belirlenir.
 3. TADYA üreticileri ayda bir kez, her ayın ilk cuma günü akşam saat 20’de toplantı genel toplantı yaparlar. Toplantı günü ve saati gerekli olduğu durumda değiştirilebilir. Koordinatörler en az 2 gün öncesinden hatırlatma yaparlar ve gündem katılımcı şekilde belirlenir.
 4. TADYA toplantılarında herkesin söz alması teşvik edilir ve kararlar uzlaşmayla alınır. Alınan kararlar yazıya geçirilerek Web sitesine yüklenir.
 5. TADYA destekçileri TADYA toplantılarına gözlemci olarak katılabilir.
 6. TADYA kararlarını konsensüs/uzlaşma (katılımcıların tamamının rızası) yöntemiyle alır. Konuların ihtiyaç duyulduğu kadar konuşulması ve ortak kararlar için üreticilerin birbirini ikna etmeye çalışması esastır.
 7. Bütün TADYA üreticilerinin TADYA ortak tanıtım, dağıtım ve teslim işlerini kendi işleri olarak görmeleri, gerekli çalışmalara (kolileme, nakliye, hesaplar, ihtiyaçların temini…) katılmaları ve kolaylaştırmaları beklenir.
 8. Köyde yapılacak TADYA organizasyonlarına, uygun olan bütün TADYA üreticilerinin destek vermesi beklenir.
 9. TADYA destekçileri ve üreticileri, TADYA iletişim araçlarını ve Web sitesindeki anonim geribildirim kutusunu kullanarak TADYA koordinasyon ve özdenetim sorumlularına görüş, soru, öneri veya şikayetlerini iletirler.
 10. TADYA üreticileri, koordinatörlere, özdenetim ekibine, diğer TADYA üreticilerine ve destekçilerine üretim alanlarını açar ve ziyaretlerini kolaylaştırırlar.
 11. TADYA üreticileri, koordinatörlerin ve özdenetim ekiplerinin üretimle ilgili sorularını cevaplamakla yükümlüdür. Bu sorular ürün stokları, üretimde kullanılan girdiler veya üretim yöntemleriyle ilgili olabilir.
 12. TADYA özdenetim ekipleri, üreticilere yaptığı ziyaretlerde ölçütlere uygun olmayan ürünler veya şartlar gözlemlerse, üretici ile karşılıklı mutabakat halinde bu durumları yazılı tutanağa geçirir.
 13. Bir TADYA üreticisi, diğer bir TADYA üreticisinin ilkelere aykırı davrandığına yönelik bir kuşku veya rahatsızlık içindeyse, öncelikle o kişiyle bire bir konuşup konuyu tam anlamaya ve çözmeye gayret eder. Sorunların açıklıkla ve uygun bir üslupla ifade edilmesi ve çözüme yönelik çaba gösterilmesi esastır.
 14. TADYA üreticileri, birebir iletişimle çözüme kavuşturamadığı rahatsızlıklarını öncelikle koordinatörlere iletirler. Sonuç alınamazsa da toplantılarda uygun bir üslupla dile getirebilirler.
 15. Sorunların yukarıdaki yollarla çözülmeye çalışılması yerine kolektif içinde veya dışında şikayet şeklinde konuşan üreticilere koordinasyon kararı ile ceza uygulanır.
 16. Hatalı davranışlarla ilgili kuşkular bire bir iletişimle çözülememişse, koordinatörlere en geç bir ay içinde bildirilmesi gerekir. Zamanında çözülmemiş durumlar için geriye dönük olarak işlem yapılamayacağı için bunlar kolektifin ortak hatası olarak görülür.
 17. TADYA üreticileri hem destekçilerine karşı, hem de kendi aralarında şiddetsiz iletişim içinde olurlar. Dedikodu, iftira, tehdit, hakaret ve şiddet eylemler TADYA ilkelerine aykırıdır ve bu tür davranışlar gösteren üreticilere koordinasyon kararı ile ceza uygulanır.
 18. TADYA üreticilerinin TADYA toplantılarına alkollü halde katılmaları kabul edilmez.
 19. TADYA ortak ölçüt ve ilkelerine aykırı hareket ettiği belirlenen üreticilerin TADYA üyeliği, oylamaya gerek kalmadan 1 veya 2 hafta boyunca askıya alınır. Gerektiğinde bu durum TADYA destekçilerine de ilan edilir. Bu süre sonunda gerekli önlemler alınmış ve sorun ortadan kalkmışsa TADYA üyeliği yeniden devam eder. Bu ikinci kez yaşanırsa bu süre 3 ay olarak belirlenir. Daha sonra yine ortaya çıkarsa da, ilgili üretici TADYA üyesi olmaktan çıkarılır.
 20. TADYA üyesi üretici, özel/ailevi meselelerini TADYA ortamına ( Sanal veya gerçek) taşıması halinde TADYA üyeliği sonlandırılır.
 21. Bir üreticinin bir ürününde, üst üste birkaç defa sorun/şikayet yaşanması halinde, (koordinatörlerin izlenmesi ile) o ürün ortak sipariş listeden çıkarılır.

Ortak Duyurular ve Satış

 1. TADYA Web sitesinde (www.tahtaciorencik.org) bütün TADYA üreticilerinin kısa tanıtımları, iletişim bilgileri ve varsa Web/sosyal medya sayfalarına bağlantılar bulunur. Bu Web sitesinde yer alan Blog içinde, yapılan çalışmalar ve gelişmelerle ilgili yazılar paylaşılabilir.
 2. TADYA ortak sipariş duyurularında her üreticinin iletişim bilgileri belirtilir.
 3. TADYA ortak sipariş listelerine her üretici kendi ürünlerini (üretiminde kendi emeği olan ürünleri) koyabilir. 
 4. TADYA üreticilerinin ortak kararıyla, TADYA sipariş listelerine, TADYA ölçütlerine uygun üretim yapan diğer köylülerin ürünleri konabilir. Bu durumda da mutlaka üreticinin ismi ve temas bilgisi de belirtilmelidir.
 5. TADYA e-posta adresinden (tadya.bilgi@gmail.com) yapılan bütün yazışmalar isteyen bütün TADYA üreticilerine yönlendirilir.
 6. TADYA ortak duyuru araçları TADYA e-posta listesi, TADYA Facebook sayfası, TADYA Facebook grubu, TADYA Instagram sayfası ve TADYA Duyurular Whatsapp gruplarıdır. Bu ortak iletişim araçlarında TADYA kolektifiyle ilgili genel tanıtım ve duyurular yapılır. Bu tanıtım ve sipariş duyurularında TADYA Web sitesine bağlantı verilir, ayrıca her üreticinin iletişim bilgileri ve varsa kendi Web/sosyal medya sayfaları belirtilir.
 7. TADYA e-posta listesi ve TADYA’nın kolektif olarak üye olduğu DBB Ağı’nın e-posta listesinde  TADYA’nın ortak tanıtım ve duyuruları yapılır. Ayrıca her üretici haftada bir kez, gerekli olduğunda en fazla 3 kez olmak üzere, kendi çalışmalarıyla ilgili paylaşım ve sipariş duyurularını yapabilir. DBB moderasyonunun karar ve taleplerine göre bu uygulamalar gözden geçirilebilir.
 8. Her üretici kendi Web sitesini, blogunu, sosyal medya sayfalarını ve e-posta iletişim listelerini oluşturabilir. Ancak Whatsapp ve benzeri (Telegram/Signal vs.) gruplarda destekçiler açısından iletişim yoğun olduğundan, her üreticinin ayrı bir Whatsapp grubu oluşturması uygun değildir.
 9. TADYA üreticileri, DBB ilke ve kurallarına uygun şekilde, ayrı duyuru ve teslimlerinde diğer köy üreticilerinin ve köy dışında, yakın çevrede yer alan üreticilerin ölçütlere uygun ürünlerini listelerine koyabilirler. Ancak her ürün kalemi için öncelikle Tahtacıörencik Köyü üretici ve ürünlerinin gözetilmesi, bunlara öncelik verilmesi beklenir. Bu şekilde sunulan her ürün için ana üreticinin adı ve iletişim bilgileri duyurularda mutlaka belirtilir.   
 10. TADYA üreticileri, DBB iletişim araçlarında veya kendi Web araçlarında/sayfalarında yapacakları duyurularda ‘TADYA Kolektifi’nden’ ifadesini kullanır, TADYA ortak kararlarına uyarlar. Ayrıca TADYA logosunu kullanır ve www.tahtaciorencik.org sitesine bağlantı verirler.
 11. Ürün fiyatları ve ortak satış masrafları için ayrılan pay TADYA üreticilerinin uzlaşmasıyla belirlenir. Eşdeğer ürünler için fiyatın aynı olmasına dikkat edilir.
 12. Köyde yerinden satışta ürün fiyatları adrese teslim fiyatlarına göre yüzde 20 oranında düşük olmalıdır.
 13. Köy üreticilerinden TADYA’ya katılmak isteyenler, üretimlerini açıklayan kısa bir metin ile başvuru yaparlar. 6 aylık bir izleme ve değerlendirme süresinin ardından, TADYA üreticilerinin konsensüsü ile kolektife katılabilirler. 

TADYA organizasyon ve özdenetim ilke ve uygulamalarının sağlıklı şekilde oturması açısından, yeni üretici başvuruları Aralık 2023 tarihinden itibaren alınabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir