Doğal Süt Üretimi

Köyümüzde serbest gezinen, doğal şekilde beslenen yerli kara sığırlardan süt üretimini teşvik ediyoruz.

Amaçlarımız:

   • Köydeki doğal süt üretiminin devam etmesi
   • Üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi
   • Şehirdeki duyarlı tüketicilerin gerçek süte erişiminin sağlanması
   • Başka köyler için de model oluşturulması

TADYA’dan süt dağıtımında alıcılar, aldıkları ürünün hangi üreticiden olduğunu bilirler. Böylece aksaklıkların hemen tespit edilip önlemesi mümkün olur. Tüketiciler köye gelip üreticileri, inekleri ve ahırları yerinde görebilirler. Üreticiler ile tüketiciler arasında yakın bir ilişki kurulması sayesinde kolektif bir denetim mümkün olur.

Süt ve süt ürünlerinde aşağıdaki şartları sağlanmasını bekliyoruz:

   • İneklerin serbest yayılan, yerli veya yerli kırması inekler olması.
   • Hayvanların endüstriyel yem (süt yemi vs.) yememesi, dönemsel olarak takviye yapılıyordsa da bunun açık bir şekilde tüketicilere ifade edilmesi.
   • Ahırların temiz, hayvanların bakımlı olması.
   • İneklerin memelerinin sağımdan önce yıkanması.
   • Sütün kokusuz olması.
   • Sütün yağının makul oranda olması.
   • Sütün tamamen katkısız (su, soda vs.) olması

TADYA’dan çiğ süt temini hakkında bilgi için: TADYA Çiğ Süt – Açıklamalar